Spillersamtaler gjennomføres med spillere på ungdomslagene 13+. Hver spiller skal tilbys og oppfordres til en spillersamtale før hver sesong.

Spillersamtale er viktig for å øke motivasjonen til hver enkelt spiller, og er et verktøy for å få spillerne til å selv ta del i, og reflektere rundt sin egen utvikling.

Vedlagt er spørreskjema for spillersamtalen. Etter at spiller har fylt ut spørreskjema, er det viktig at trener går igjennom skjemaet sammen med spilleren.