Drafn har 4 typer utmerkelser/ æresbevisninger:

Æresmedlemsskap

Ridder av Drafn orden

Hedersmerket

Diplom

Drafns første ærsmedlem: Thorleif Haug år 1919.