Meld deg inn i Drafn

Innmelding i Drafn (www.minidrett.no)

Hvis du trenger hjelp med innmeldingen kan du ta kontakt med oss.

 

Før du melder deg inn

Enkelte lag kan ha venteliste så vi anbefaler at du tar kontakt med treneren før du melder deg inn i klubben og betaler kontingenter.

Oversikt over trenere finner du her.

Gjeldende priser

Medlemskontingent for klubbmedlemskap

5-8 år: 150kr

9-18 år: 350kr

19+: 400kr

Familie: 650kr

 

Aktivitetskontingent for fotball/ allidrett:

5-8år: 0kr

9-12år: 650kr

13-16år: 1500kr

17-19år (Junior): 2000kr

 

Unntak:

Æresmedlemmer får fritak fra klubbkontingent

Barn av trener, lagleder eller annet verv i klubben får fritak fra aktivitetskontingent

Solidaritetsfondet

Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta. 

Drafn har et solidaritetsfond som kan gi økonomisk støtte til barn og unge mellom 6-19 år som er medlemmer eller ønsker å bli medlemmer.
Du søker om støtte ved å fylle inn dette skjemaet. Søknaden blir behandlet konfidensielt, og blir ikke delt med andre utenfor klubbens administrasjon.