Politiattester

Alle trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, er omfattet av ordningen. For andre oppgaver må klubben foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er dere i tvil om det skal innhentes politiattest skal så ta kontakt med gruppeleder eller styret. Politiattesten må fornyes hvert 3. år.

 

Informasjon om politiattest finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest
Søknad om politiattest kan gjøres gjøres elektronisk.

Fyll ut “søknad om politiattest” med navn og fødselsnummer, sted og dato. Politiattesten finner du i Spond for trenere og lagledere, eller du kan få tilsendt en hvis du tar kontakt med post@drafn.no.

Legg med utfylt skjema i den elektroniske søknaden, det er ca 4 ukers behandlingstid.

Søk attest her

 

VIKTIG!

Når godkjent attest blir returnert, skal den fremvises for ansvarlig person så raskt som mulig. Det blir da registrert i systemet til Norges Idrettsforbund.