Politiattester

Alle trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, er omfattet av ordningen. For andre oppgaver må klubben foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er dere i tvil om det skal innhentes politiattest skal så ta kontakt med gruppeleder eller styret. Politiattesten må fornyes hvert 3. år.

 

Informasjon om politiattest finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest
Søknad om politiattest kan gjøres gjøres elektronisk.

 

Fyll ut “søknad om politiattest” med navn og fødselsnummer.

 

Politiattesten finnes her

 

Legg med utfylt skjema i den elektroniske søknaden, det er ca 4 ukers behandlingstid.

Søk attest her

 

Når godkjent attest blir returnert, skal den fremvises for ansvarlig person så raskt som mulig.