Allidrett for barn født 2016 dras igang september 2021! Påmelding ute nå! 

Drafn starter opp et nytt allidrettstilbud for barn født i år 2016 høsten 2021. Første oppstart er onsdag 1. september 2021.

Barn født i år 2016 kan nå melde seg på. Du melde deg på, for å kunne delta.

Den første perioden stiller Drafn med en egen idrettskonsulent (Benedikt Nødland og Serhat Cinar), som sammen med ungdom fra vårt lederkurs, LederPuls, vil ha ansvaret for allidrettsøktene denne sesongen.

Etterhvert må foreldrene ta over aktiviteten, da all aktivitet i Drafn er foreldrestyrt. Det betyr at foreldrene må involvere seg i aktiviteten som trenere/lagledere for at det skal kunne være et fremtidig tilbud.

Selv etter at foreldrene har tatt over, vil vi ha enkelte økter hvor våre idrettskonsulenter og LederPuls-ungdom stiller opp og lager litt ekstra kule arrangementer for barna.

Aktiviteten er varierende men med hovedinnslag av fotball, aktivitetsløyper og leik. På vinteren ønsker vi også innslag av litt ski, skøyter og aking på vinterstid. Vi vil også prøve å være innom enkelte andre idretter som litt turn og karate. I tillegg til ulike aktiviteter spiller vi mye fotball for de som vil det, med påmelding av fotball-lag våren 2022 (første gang barna er store nok til å melde på lag).

I januar og februar arrangerer Drafn skirenn/skiskole for barna som vil være en del av allidretts-tilbudet.

Foreldretrenere

Selv om Drafn har organisert aktiviteten med trener og ungdomstrenere en kort periode på høsten, trenger vi hjelp fra foreldre fra start av. Vi ønsker at foreldre engasjerer seg og hjelper til med atferd, administrasjon, utstyr og gjennomføring. Fra og med oktober/november skal den meste av aktiviteten være foreldrestyrt, og det innebærer at foreldrene må overta aktiviteten for at det skal være et tilbud videre for barna (f.eks som fotballtrenere).

Meld ifra til sportslig leder Jørgen Røgeberg dersom det er noe du kan hjelpe til med: rogeberg.jorgen@gmail.com

KOSTNAD: 

Allidrett i Drafn er kostnadsfri (gratis)

PÅMELDING: