Fritidskortet:

Drammen kommune har fra august 2021 iverksatt fritidskortet som et tilbud til alle barn og unge fra 6-18 år. Fritidskortet dekker fritidsaktiviteter for opp til 1000 kroner halvåret.

Fritidskortet er personlig og kan kun brukes til den personen det er tiltenkt. Søsken får et fritidskort hver. Penger på fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og kan ikke overføres til søsken.

Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som gjennomføres minimum 8 ganger i halvåret (som i Drafn med dekning av aktivitetskontigent – og treningsavgift for fotball-lagene).

Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter.
Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av fritidskortet. Eksisterende lånetilbud benyttes for dette.

Hvordan betales deltakeravgift?

  • Man må registrere profil på drammen.friskus.com for å kunne bruke fritidskortet. Det tildeles 1000 kroner per halvår som kan brukes etter eget ønske og på flere aktiviteter. Første periode går fra 1. august til 31. desember. Andre periode går fra 1. januar til 31. juli.
  • Hvis kontingenten er på mer enn 1000 kroner må deltager selv betale resten. Hvis kontingenten for eksempel er på 1500 kroner betales da 1000 kroner med fritidskortet, så betaler foresatte de resterende 500 kronene med kort eller faktura.

Trenger du mer informasjon og hjelp til å søke?

  • Drammen kommune gir informasjon og veiledning i bruk av fritidskortet til alle interesenter.
  • Send en epost med spørsmål til fritidskortet@drammen.kommune.no