Full Fart i Strømsøåsen er et spennende og unikt prosjekt hvor Drafn sammen med skoler og barnehager har fysisk aktivitet og ledelse for barn i hele Strømsøåsen!

Vårt felles mål er å skape et lokalsamfunn hvor skolene, barnehagene og Drafn sammen jobber med å bygge en aktivitetsgrunnmur i tidlig alder for barna. Tidlig aktivitetserfaring danner utgangspunkt for all senere aktivitetsglede, mestringsforventning, trygghet, selvtillit og sikrer et godt bevegelsesrepertoar.

Prosjektet ønsker å bidra til at barna lærer seg fra tidlig alder å like og være aktive, trygge i samspill med andre og mestre grunnleggende bevegelser i ulike aktivitetsmiljøer.

Sammen skaper vi ett tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn i Strømsøåsen!

Hvordan gjøres dette?

Drafn tilknyttes en idrettskonsulent i 100% stilling som har som hovedformål å fremme aktivitet for barn og unge i lokalmiljøet. Idrettskonsulenten er hver eneste uke ute i barnehagene, Fjell skole og Skoger skole for å ha fysisk aktivitet med barna.

Idrettskonsulenten har 60 minutter med fysisk aktivitet hver uke. Aktiviteten er varierende, lek-preget og har som hovedformål å motivere barna til å bli glad i å være aktive, samt bygge opp «aktivitetsgrunnmuren» til barna. Forhåpentligvis vil denne «muren» bestå livet ut og deretter påvirke til livslang bevegelsesglede for hvert barn.

Med ukentlig 60 minutters aktivitet med Drafn sin idrettskonsulent, blir barna godt kjent med denne personen. Dette er viktig da det ønskes å skape og utvikle en relasjon mellom barna og Drafn sin idrettskonsulent. Dette gjør aktiviteten til noe trygt, og er ukas høydepunkt.

Hvordan har vi fått det til? 

Drafn som klubb ønsker å bidra som en aktør som representerer bevegelsesglede for barn. Takket være et et godt samarbeid mellom skolene, barnehagene og Drammen kommune og Fjell 2020, har dette prosjektet sett dagens lys. Med samarbeidsvillige aktører som sammen ønsker å skape aktivitet for flest mulig barn, lengst mulig.

Prosjektet finansieres igjennom støtte fra skolene, barnehagene og SBK Drafn.

En spesiell takk rettes til rektor på Fjell skole som har vært veldig hjelpsom i prosessen for å få prosjektet i gang.

 

NÅ er det virkelig Full Fart i Strømsøåsen!

 

For eventuelle spørsmål rundt prosjektet, kontakt:

Benedikt Nødland (tlf 994 30 720)
Jørgen Røgeberg (tlf 970 93 605)