Allidrett

Norges idrettsforbund mener at et allsidig og variert tilbud til barn, vil motivere flere til å begynne med idrett, og til å fortsette med idrett og fysisk aktivitet også utover i barneårene. Gjennom å utvikle en idrettslig allsidighet ivaretar barna også de grunnleggende motoriske egenskapene. Barna får i løpet av et år prøve ulike aktiviteter i forskjellige miljøer. Lek benyttes som en sentral stimuleringsfaktor under aktivitetene. Vi trener koordinasjon, bevegelighet og konsentrasjon. På facebook kan dere finne eksisterende grupper.

For å opprette nye grupper, ta kontakt med:
Linn Anette B. Hunsrød

anetteboe@hotmail.com